De langdurige ouderenzorg staat in alle zorgvelden volop onder de druk. Dit vraagt om vernieuwing op vele fronten. De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) lanceren daarom een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg.

Met deze nieuwe kennisagenda beschikt de langdurige ouderenzorg over een kompas dat inzicht geeft in de huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt het beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Ook kan met de agenda richting worden gegeven aan nieuwe onderzoeksprogramma’s. De kennisagenda is op 13 juli 2022 in Den Haag aangeboden aan minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport en waarnemend-voorzitter van ZonMw Huib Pols en werd gepresenteerd op de SANO Wetenschapsdag 2022.

Lees de volledige kennisagenda hier.