English Version

On Sunday 18 September 2022 the Leiden Longevity Study (LLS) participation day took place. During this day researchers and more than 330 participants came together to talk about the results that the LLS has garnered until now.

In honour of the 20 year existence of the LLS participants from all over the Netherlands were invited to come together in Corpus Leiden. Here researchers from the Leiden University Medical Centre (LUMC) talked about the many facets of aging research and what their discoveries have been, thanks to the cooperation of the participants.

The afternoon started with an introduction from prof. dr. Eline Slagboom about the history of the LLS and to what insights the study has led. Extra attention was paid on how body materials and data was gathered, processed and how the privacy of the participants was protected.

Subsequently, prof. dr. Simon Mooijaart talked about the import aspects that come with the treatments of elderly patients. Where a holistic approach is used, here the quality of life plays a crucial role. During his presentation he made use of a Mentimeter where listeners could answer question interactively on their phone. Here elderly listeners answered that they do not necessarily want to become really old of age but that facets such as quality of life and maintaining self-reliance are much more important.

During the break there was a poster market where participants could meet and greet PhD-candidates and researchers who work on the LLS. To them the participants could ask all their questions.

The programme was resumed with a presentation from dr. Marian Beekman. She explained the importance of healthy exercise. Especially the data that showed that women move more and do more domestic work, whereas men tend to move less but perform more intensive labour, was met with laughs in the audience.

dr. Evie van der Spoel closed the afternoon with a talk about the important role of the thyroid in relation to healthy ageing and its possible role in longevity. She spoke about the extensive thyroid researches that was done with the LLS over the last 20 years.

Leiden Longevity Study

The Leiden Longevity Study has followed more than 940 brothers and sister, and more than 2000 children and those partners, from 420 families over the last 20 years. A large part of these families reaches exceptional age in good health for generations long. The study is designed to explore the genetical and biological mechanism for healthy aging and longevity.

LLS_Terugkomdag_Sept_2022-21_foto
 
 
 
Dutch Version

Zondag 18 September 2022 vond de Leiden LangLeven Studie (LLS) deelnemersdag plaats. Tijdens deze dag kwamen onderzoekers en meer dan 330 deelnemers samen om te praatten over de resultaten die de LLS tot nu toe heeft opgeleverd.

Ter eren dat de LLS 20 jaar bestaat waren deelnemers uit heel Nederland uitgenodigd om samen te komen in Corpus Leiden. Hier praatten onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) over de vele facetten van verouderingsonderzoek en wat de ontdekkingen zijn geweest in de LLS dankzij de medewerking van de deelnemers.

De middag begon met een introductie van prof. dr. Eline Slagboom over de geschiedenis van de LLS en tot welke inzichten dit heeft geleidt. Extra aandacht werd er besteed aan hoe lichaamsmateriaal en de data wordt verkregen, verwerkt en hoe de privacy van de deelnemers gewaarborgd wordt.

Vervolgens sprak prof. dr. Simon Mooijaart over de belangrijke aspecten die komen kijken bij het behandelen van ouderen. Hier staat de persoon als geheel centraal, waarbij de kwaliteit van leven een cruciale rol speelt. Tijdens zijn presentatie maakte hij gebruik van een Mentimeter waarbij de luisteraars interactief vragen konden beantwoorden op hun telefoon. Wat vooral bij de luisteraars op leeftijd naar voren kwam is dat zij het niet zozeer belangrijk vinden om heel oud te worden maar juist om hun kwaliteit van leven en zelfredzaamheid te behouden.

In de pauze was er een postermarkt waarbij de deelnemers kennis konden maken met promovendi en onderzoekers die met de LLS werken. Aan hen konden zij al hun vragen aan stellen.

Het programma werd hervat met een presentatie van dr. Marian Beekman. Zij legde uit het belang van gezond bewegen. Vooral dat de data liet zien dat vrouwen meer bewegen en huishoudelijk werk doen en dat mannen vooral kort en intensievere arbeid verrichten werd met gelach in de zaal ontvangen.

dr. Evie van der Spoel sloot de middag af waarbij zij de rol van de schildklier bij gezonde veroudering uitlegde en de mogelijke rol bij langlevendheid. Vervolgens sprak zij over de uitgebreide schidlklieronderzoeken die in de LLS zijn gedaan de afgelopen 20 jaar.

Leiden Langleven Studie

De Leiden Langleven Studie heeft de afgelopen 20 jaar meer dan 940 broers en zussen, en meer dan 2000 kinderen en diens partners, uit 420 families gevolgd. Een groot deel van deze families bereikt al generaties achter elkaar een uitzonderlijk hoge leeftijd in goede gezondheid. De studie is ontworpen om genetische en biologische mechanismen van gezond oud worden en langlevendheid te achterhalen.