Ed Maartense Symposium

In het Reinier de Graaf Gasthuis is sedert jaar en dag aandacht voor de behandeling van oncologische patiënten op oudere leeftijd en de specifieke zorg die past bij hun behandeling. Dr. Ed Maartense was een van de pioniers in dit aandachtsgebied. Meer dan 30 jaar heeft hij zich als internist hematoloog en oncoloog toegelegd op de behandeling van oudere patiënten met kanker en zeer veel jongere collegae opgeleid in de geriatrische oncologie. Ter nagedachtenis aan hem heeft zijn echtgenote, Yvonne Maartense-Spruyt, een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Deze prijs is bedoeld om (jonge) vakgenoten die zich bezighouden met de behandeling van of onderzoek naar kanker bij ouderen, extra steun te bieden bij hun onderzoek. Naast onderzoek komen ook zorgverbeteringsprojecten in aanmerking voor de prijs. De aanmoedigingsprijs, ter hoogte van € 3.000 zal op 11 mei 2023, tijdens het derde Ed Maartense symposium in Delft uitgereikt worden.

ED MAARTENSE BANNER

We zijn verheugd het programma van het Ed Maartense symposium met u te delen:

17:15 – 18:00 Buffet

18:00 – 18:05 Opening symposium
Annelie Vulink, internist-oncoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

Voorzitter: Monique Bos, internist-oncoloog EMC

18:05 – 18:30 Plaveiselcelcarcinoom bij de oudere patiënt
Marcel Bekkenk, hoogleraar dermatologie, AUMC

18:30 – 18:55 Immunotherapie bij de oude patiënt
Nienke de Glas, fellow medische oncologie en postdoc geriatrische oncologie, LUMC, leiden

18:55 – 19:20 Thuistoediening immunotherapie
Mirjam Dijkxhoorn-Waardenburg, oncologie verpleegkundige, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

19:20 – 19:35 Koffie/thee pauze

Voorzitter: Johanneke Portielje, internist-oncoloog, LUMC

19:35 – 20:00 Cardio-oncologische zorg voor de oudere patiënt met een maligniteit
Olivier Manintveld, cardioloog, Erasmus MC, Rotterdam

20:00 – 20:25 De behandeling van de oudere acute myeloïde leukemie patiënt: een hele uitdaging!!
Rolf Brouwer, internist-hematoloog, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

20:25 – 20:50 “Hoe moet de zorg voor ouderen met kanker eigenlijk zijn”
Rudi Westendorp, hoogleraar ouderengeneeskunde, Leiden & Kopenhagen

20:50 – 21:00 Terugkoppeling winnaar award 2020
Heleen van der Hulst, ANIOS chirurgie, Reinier de Graaf Gasthuis, Delft

21:00 Uitreiking award 2023 en afsluiting

Schrijf je hier in!

Event summary

Eventkankerbehandeling bij ouderen (Dutch only)
DateMay 11th, 2023
Time17:15 – 21:30 hr
LocationReinier de Graaf Gasthuis, Delft,
WebsiteVisit event website
RegistrationRegistration is closed